แบบประเมินตนเอง SDQ นักเรียนเป็นผู้ประเมิน

 

คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความข้างล่าง แล้วพิจารณาว่าข้อความใดเป็นความจริง ความคิด หรือการแสดงออกด้านต่างๆ สำหรับท่าน แล้วเขียดเครื่องหมาย / ในวงกลมนั้น

ข้อความ

ไม่จริง

ค่อนข้างจริง

จริง

1. ฉันพยายามจะทำตัวดีกับคนอื่น ฉันใส่ใจความรู้สึกคนอื่น

2. ฉันอยู่ไม่นิ่ง ฉันนั่งนานๆ ไม่ได้

3. ฉันปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือไม่สบายบ่อย ๆ

4. ฉันเต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้คนอื่น (ของกิน, เกม, ปากกา เป็นต้น)

5. ฉันโกรธแรง และมักอารมณ์เสีย

6. ฉันชอบอยู่กับตัวเอง ฉันชอบเล่นคนเดียวหรืออยู่ตามลำพัง

7. ฉันมักทำตามที่คนอื่นบอก

8. ฉันขี้กังวล

9. ใครๆ ก็พึ่งฉันได้ถ้าเขาเสียใจ อารมณ์ไม่ดี หรือไม่สบายใจ

10.ฉันอยู่ไม่สุข วุ่นวาย

11.ฉันมีเพื่อนสนิท

12.ฉันมีเรื่องทะเลาะวิวาทบ่อย ฉันทำให้คนื่นทำอย่างที่ฉันต้องการได้

13.ฉันไม่มีความสุข ท้อแท้ ร้องไห้บ่อย

14.เพื่อนๆ ส่วนมากชอบฉัน

15.ฉนวอกแวกง่าย ฉันรู้สึกไม่มีสมาธิ

16.ฉันกังวลเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้น และเสียความเชื่อมั่นในตนเองง่าย

17.ฉันใจดีกับเด็กที่เล็กกว่า

18.มีคนว่าฉันโกหก หรือขี้โกงบ่อย ๆ

19.เด็กๆ คนอื่น ล้อเลียนหรือรังแกฉัน

20.ฉันมักจะอาสาช่วยเหลือคนอื่น (พ่อ, แม่, ครู, เด็กคนอื่น)

21.ฉันคิดก่อนทำ

22.ฉันเอาของคนอื่นในบ้าน ที่โรงเรียน หรือที่อื่น

23.ฉันเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน

24.ฉันขี้กลัว รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย

25.ฉันทำงานได้จนเสร็จ ความตั้งใจในการทำงานของฉันดี